Przewodnik

Najciekawsze pod względem przyrodniczym obszary w Piekarach Śląskich.

Położenie: Państwo: Polska
Region: Śląsk
Miejscowość: Piekary Śląskie
➨ Zobacz także oferty z: Polska   -    Śląsk   -    Piekary Śląskie

Opis:
Poniżej przedstawiamy najciekawsze pod względem przyrodniczym obszary Piekar Śląskich, które warto zobaczyć, przyjeżdżając do miasta.

Kocie Górki znajdują się w zachodniej części miasta, na granicy z Radzionkowem. Obszar w przeszłości był intensywnie wykorzystywany przez człowieka w celu pozyskiwania rud i surowców skalnych. Wydobycie odbywało się głównie metodą odkrywkową, dzięki czemu rzeźba terenu jest tu bardzo urozmaicona. Pomiędzy licznymi pagórkami występują zagłębienia, często wypełnione wodą lub zatorfione. Obszar bogaty jest również w wychodnie skalne, stanowiące walor tak naukowy jak i dydaktyczny.
Od lat 50. ubiegłego stulecia obszar Kocich Górek nie jest już eksploatowany.

Dolina Brynicy (od tamy na zbiorniku Kozłowa Góra do zabudowań Zakładu Górniczego Piekary) to jeden z niewielu  obszarów, gdzie pomimo znacznej ingerencji człowieka w stosunki hydrologiczne obserwować można dolinę zalewową i przełom rzeczny. Obszar doliny został znacznie zubożony i zniszczony poprzez ingerencję hydrotechniczną. Zachowały się tu jeszcze jednak pozostałości starorzeczy, w których licznie występują płazy i ptaki. Z chronionych gatunków roślin na uwagę zasługuje grążel żółty - piękna roślina wodna. W stawie nieopodal dużego nasypu (były osadnik kopalniany koło Józefki) żyje rzadka już na terenie miasta traszka grzebieniasta. Dużą ciekawostką ornitologiczną jest obecność w dolinie bekasa kszyka, czajki, trzcinniczka i rokitniczki. Najliczniej reprezentowanymi zbiorowiskami są łąki turzycowe i szuwar trzcinowy.

Las Dioblina i Lipka to największe kompleksy leśne na terenie miasta. Dominują w nich brzozy, dęby, świerki, sosny i modrzewie. W runie występuje kruszczyk szerokolistny, konwalijka dwulistna, konwalia majowa i inne. Spacerując lasem można dostrzec lub usłyszeć m.in. dzięcioła, pokrzewkę, sikorę, zaganiacza, drozda. Z drapieżników gnieździ się tu myszołów. Z dużych ssaków w lasach i na przyległych łąkach spotkać można lisa, sarnę, a czasami nawet dzika.

Do ciekawostek florystycznych zaliczyć należy występowanie w lesie Lipka chronionej ciemiężycy zielonej oraz okazałych dębów. Przez las Dioblina prowadzi ścieżka rowerowa i spacerowa oraz znakowane szlaki turystyczne. W zachodniej części lasu znajduje się powyrobiskowy zbiornik zwany „Cegielnią”.

Stawy i łąki w Kozłowej Górze to mozaika środowisk i świetne miejsce rozrodu płazów, takich jak żaba trawna, moczarowa, wodna ropucha zielona i szara. W środowisku tym żyje derkacz - rzadki ptak z rodziny chruścieli oraz przylatująca na żer czapla siwa. Częstymi gośćmi na opisywanym obszarze są kukułki i bociany białe.

Obszarem o wybitnych walorach przyrodniczych jest Winna Góra (349 m). Wzniesienie znajdujące się w Kozłowej Górze porasta stary drzewostan, niektóre gatunki posiadają pomnikowe rozmiary, np. graby, lipy, jesiony i buki. Cały obszar szczytowy porasta powojnik prosty, tworząc kobierzec okrywający szczyt wzniesienia.

Żabie Doły / na granicy miasta/ leży już na terenie Bytomia i Chorzowa i objęty został ochroną w postaci Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego. Zespół stanowią głównie stawy poprzemysłowe, osadniki i hałdy. Od połowy XX w. teren nie jest wykorzystywany gospodarczo, dzięki czemu stał się siedliskiem wielu cennych i rzadkich gatunków ptaków: bąka, bączka, łabędzia niemego, cyraneczki, brzęczki; obserwowano tu również ślepowrona. Żabie Doły to swego rodzaju ornitologiczne „eldorado”.

Autor: Magda
Źródło: Magda
Data publikacji: 2011-08-01 10:20:00
Wyszukaj ofertę
 
Cena: - - - PLN
Trwa ładowanie...
Więcej opcji